Regulamin sklepu

Regulamin
Postanowienia ogólne:

1

Właścicielem sklepu internetowego www.steel-design.pl jest KOWALINOX Maciej Kowalski z siedzibą w Gdańsku ul. Nieborowska 48A/14, 80-034 Gdańsk, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Gdańska, NIP 879-21-21-219 (zwana dalej „Wykonawcą”).

2

Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.

3

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyjątkiem przerw technicznych serwisu planowanych lub wynikających z zaistnienia okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w weekendy oraz w święta będą rozpatrywane pod kątem kompletności danych od rana w kolejnym dniu roboczym.

4

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży bez podania przyczyny.
W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z zaistniałej sytuacji.

5

W przypadku większych zamówień lub zamówień artykułów indywidualnych Wykonawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w dłuższym okresie czasu niż określony w dalszej części regulaminu (po uprzednim poinformowaniu Klienta drogą e-mail lub telefonicznie).

6

Należność za zamówiony towar należy przesłać w formie przedpłaty na konto.
Zamówienie jest przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty.

7

Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

8

Na każdy sprzedany towar zostaje wystawiony rachunek. Dokument ten stanowi podstawę złożenia ewentualnej reklamacji. Rachunek wystawiana jest na podstawie danych, wpisanych przez Klienta w formularzu zamówienia. Do jego wystawienia konieczne jest podanie przez Klienta prawidłowych danych osobowych, oraz ewentualnych danych firmy lub instytucji wraz z numerem NIP.

9

Rodzaj płatności za złożone zamówienie wybiera Klient. Dopuszcza się następujące rodzaje płatności:
– płatność na rachunek bankowy w formie przedpłaty

10

Koszt przesyłki wynosi 24 zł w przypadku, gdy wybrana będzie opcja przesyłki Paczką Poczty Polskiej oraz 33 zł, gdy przesyłka zostanie wysłana poprzez kuriera DPD. Płatność z tytułu zamówienia należy dokonać na rachunek bankowy podany w mailu przesyłanym automatycznie na Państwa skrzynkę mailową po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia.

11

W przypadku uzasadnionej reklamacji Klienta lub odmowy wykonania zamówienia przez Wykonawcę z powodów podanych w punktach dotyczących zamówień indywidualnych,pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji lub odmowy wykonania zamówienia.

12

Oferta sklepu internetowego ważna jest na terenie Polski.

13

Zamówienia zagraniczne są realizowane po wcześniejszych ustaleniach drogą e-mail, dotyczących formy i kosztów przesyłki.

14

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

15

Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez Wykonawcę wszelkich ofert reklamowych związanych z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą na adres e-mailowy Klienta ujawniony w związku z realizacją zamówienia składanego przez Klienta w sklepie internetowym Wykonawcy.

Zamówienia indywidualne:

16

Zamówienia realizowane będą na podstawie formularza zamówień znajdującego się na stronie finalizacji zamówienia www.steel-design.pl wypełnionego przez Klienta i wysłanego przez serwis do Wykonawcy. Nieprawidłowo i niekompletnie wypełnione zamówienia nie będą realizowane.

17

Cena produktu wykonanego według indywidualnego wzoru jest uzależniona od wielkości i rodzaju wzoru. Po ustaleniu ceny przez Wykonawcę na podstawie złożonego zamówienia, Wykonawca poinformuje Klienta meblem o jej wysokości. Akceptacja ceny przez Klienta poprzez jej zapłatę stanowi podstawę do przyjęcia zamówienia do realizacji.

18

Zamówienie indywidualne realizowane jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie.

19

Klient zlecając wykonanie produktu według zaproponowanego przez niego wzoru jednocześnie oświadcza, że nie narusza tym jakichkolwiek praw osób trzecich dotyczących tego wzoru i ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę, z której to odpowiedzialności Wykonawca jest zwolniony.

20

Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia na wykonanie produktów według wzorów obrazujących symbole, znaki, oznaczenia itp., których wytwarzanie, posiadanie, wprowadzanie do obrotu jest sprzeczne z prawem lub wymaga stosownego zezwolenia albo jest sprzeczne z dobrymi obyczajami.

21

Wykonawca zastrzega sobie prawo do wycofania i/lub zmiany zakresu oferowanych usług bez podania przyczyny.

22

Zamówiony towar jest wysyłany firmą kurierską w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty. W przypadku braku towaru na magazynie, w przypadku zamówień przekraczających 5 sztuk oraz zamówień według wzoru zaproponowanego przez Klienta czas realizacji zamówienia będzie odpowiednio zwiększony, o czym Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.

Dostawa:

23

Zamówiony towar wysyłany jest Pocztą Polską lub firmą kurierską DPD w ciągu ma 7 dni, w zależności od dostępności towaru.

24

Zamówienia specjalne, wykraczające poza standardową ofertę sklepu są wyraźnie oznaczone i realizowane w przeciągu max 14 dni roboczych od zaksięgowania wpływu z tytułu zapłaty za zamówiony towar. Jedyną dopuszczalną formą płatności jest przedpłata.

25

Do czasu realizacji zlecenia należy doliczyć czas dostawy.

26

Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.

27

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego oraz dostarczenia protokołu do siedziby Wykonawcy.

Zwroty

28

Klient ma możliwość zwrócenia zakupionego towaru, bez podania przyczyn, w ciągu 10 dni od daty dostarczenia zakupionego produktu.

29

Warunkiem przyjęcia zwrotu jest wysłany przez klienta e-mail na adres kontakt @ steel-design.pl (bez spacji) z danymi dotyczącymi zamówienia i opisem produktu.

30

Zwrotowi nie podlegają produkty uszkodzone; mające naruszone oryginalne opakowanie oraz produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

31

Koszt przesyłki zawierającej towar zwracany ponosi klient. Przesyłki wysłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane

32

Pieniądze za dokonany zwrot będą przelewane na wskazane przez klienta konto bankowe w ciągu 30 dni od daty otrzymania zwróconego produktu i podpisanej faktury korygującej.

Postanowienia końcowe:

33

Zamówienie zostanie anulowane automatycznie po 14 dniach od jego złożenia, jeżeli Klient w ww. terminie nie dokonał zapłaty za zamówienie. Anulowanie zamówienia jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy między Wykonawcą i Klientem na świadczenie usług drogą elektroniczną.

34

W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt @steel-design.pl (bez spacji)

35

Regulamin określa zasady zakupów w Sklepie. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie Sklepu.